Het festival Zuiver Zaventems
Gaat in 2021 niet door . We nemen een sabat jaar .

Het bestuur

VZW Zuiver Zaventems
Deze naam is enkele jaren geleden gegeven aan de VZW na een brainstormsessie waarbij de samenwerking van twee entiteiten in een naam gegoten werd. Alhoewel zuiver een woord is die zo ongeveer dertien definities heeft, accentueren we graag dat we Zuiver in de betekenis van "authentiek" gebruiken, t.t.z.: - van, voor, door en in Zaventem ...

Groepen 22 juni 2019

Silicon Carne Green Onions Mutox Ferretales Louie Louie

Overhandiging Cheques
aan Goed doel 2019


Uitreiking 750 Euro per Goed Doel geschonken door Zuiver Zaventems !
-SK Nossegem -Bewegingsschool Zaventem -Judo Club Zaventem -Chiro Zaventem
Drink bedanking vrijwilligers en MotsikletEmail: info@zuiverzaventems.be

Website info - login