GDPR of AVG verklaring
Privacyverklaring Zuiver Zaventems VZW
-
GDPR of AVG verklaring
( naar Privecyverklaring )

GDPR: General Data Protection Regulation

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Zuiver Zaventems kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u als vrijwilliger bent opgegeven en een contactformulier hebt ingevuld. Zuiver Zaventems kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  -   Uw voor – en achternaam
  -   Uw adresgegevens
  -   Uw rijksregisternummer
  -   Uw telefoonnummer
  -   Uw e-mailadres
WAAROM ZUIVER ZAVENTEMS GEGEVENS NODIG HEEFT

Zuiver Zaventems verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende redenen:

  -   Om telefonisch contact met u op te nemen
  -   Om via e-mail met u contact op te nemen
  -   Om via brief met u contact op te nemen
  -   Om de verzekering in orde te brengen.

HOE LANG ZUIVER ZAVENTEM GEGEVENS BEWAARD

Zuiver Zaventems bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Een uitzondering op deze regel is enkel aan de orde wanneer het bewaren van uw gegevens vereist zou zijn, indien de gerechtelijke instanties, politiediensten of andere bevoegde overheden hierom verzoeken.

FOTOMATERIAAL

Tijdens activiteiten van Zuiver Zaventems en het nemen van foto’s van kinderen en volwassen, vragen we geen toelating. Deze kunnen we gebruiken voor onze website, sociale media of reclame te maken van Zuiver Zaventems voor verschillende activiteiten zonder toelating. Betrokkenen die bezwaar hebben tegen publicatie kunnen dit schriftelijk of via e-mail kenbaar maken via info@zuiverzaventems.be of via Kerkstraat 31, 1930 Zaventem.

WEBSITEBEZOEK

Op de website van Zuiver Zaventems worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website van Zuiver Zaventems. Zuiver Zaventems gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden gegeven.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zuiverzaventems.be. Zuiver Zaventem zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN

Zuiver Zaventem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zuiver Zaventems verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Zuiver Zaventems op via info@zuiverzaventems.be.

Zuiver Zaventems


Privacyverklaring Zuiver Zaventems VZW ( naar GDPR )


1. Algemeen

1.1 Zuiver Zaventems VZW, ondernemingsnummer 0552.841.996, Kerkplein 31, 1930 Zaventem, e-mail: info@zuiverzaventems.be. Opgericht op 08 februari 2014.

1.2 Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).

1.3. Met deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Door deze Privacyverklaring te aanvaarden tijdens het registratieproces, verklaart u zich akkoord met de inhoud ervan. Wij registreren alleen gegevens die we nodig hebben van de vrijwilligers. Gaat u niet akkoord met een of meerdere voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk zich vooralsnog niet te registreren en eerst contact met ons op te nemen via info@zuiverzaventems.be om uw bezorgdheden te bespreken.

2. Wat doen wij met uw informatie?

2.1 Bij het verwerken van de persoonsgegevens die u tijdens de registratie opgeeft hebben wij de volgende doelstelling voor ogen.

Communicatie:

  1. Om telefonisch contact op te nemen met u;
  2. Om via e-mail contact op te nemen met u;
  3. Om via brief contact op te nemen met u;
  4. u te contacteren wanneer nodig, bv. na het invullen van een formulier;

3. Wanneer verwerken of gebruiken wij welke persoonsgegevens?

3.1 Bij registratie bij Zuiver Zaventems slaan wij ook de volgende meer persoonsgebonden informatie op:
1. algemeen: Naam, voornaam, adresgegevens, rijksregisternummer, telefoonnummer, e-mailadres.
3.2 Zuiver Zaventems bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Een uitzondering op deze regel is enkel aan de orde wanneer het bewaren van uw gegevens vereist zou zijn, indien de gerechtelijke instanties, politiediensten of andere bevoegde overheden hierom verzoeken.

4. Wanneer geven wij uw persoonsgegevens door aan derde partijen?

4.1 Zuiver Zaventems geeft de gegevens door alleen als deze nodig zijn voor de verzekering.

5. Inzage- en correctierecht

5.1 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zuiverzaventems.be. Zuiver Zaventems zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

6. Wat zijn uw rechten als "betrokkene"?

6.1 In overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG of GDPR), beschikt u over specifieke rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.
6.2 U kan steeds - kosteloos en zonder daarvoor enige motivatie te moeten geven - bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing.

6.3 U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, over te dragen of te verwijderen.

6.4 U heeft het recht om ons kosteloos, maar gemotiveerd, te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om tegen een verwerking bezwaar te maken.

6.5 Verder beschikt u over het recht om uw toestemming (zoals de toestemming om uw gegevens met derden te delen) met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond.

6.6 U kunt deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert. Voor de wijziging van andere gegevens kunt u contact opnemen met Zuiver Zaventems VZW via info@zuiverzaventems.be of op het adres Kerkstraat 31, 1930 Zaventem.

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

7.1 Zuiver Zaventems neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. We maken onder meer gebruik van firewalls, zorgen ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige terminal wordt opgeslagen.

7.2 Zuiver Zaventems neemt passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen inzake de verwerking van persoonsgegevens van kinderen.

8. Waar kan ik terecht voor vragen en/of klachten?

8.1 Zuiver Zaventems stelt alles in het werk om uw privacy te respecteren. Uiteraard valt het nooit uit te sluiten dat een en ander verbeterd kan worden. Wij vragen u vriendelijk om eventuele opmerkingen en/of klachten aan ons te melden via info@zuiverzaventems.be of op het adres Kerkstraat 31, 1930 Zaventem.

8.2 Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, melden wij u dat u ook steeds het recht heeft om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo u zich in uw rechten geschonden acht.

9. Wijzigingen

9.1 Zuiver Zaventems behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u het oneens met een wijziging in de Privacyverklaring, dan heeft u steeds de mogelijkheid om punt 5 toe te passen.

9.2 Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 23/05/2018.